کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: تاب‌آوری
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی تأثیر ساختار شبکه ارتباطی حوزه شرقی طرح راهبردی شهر تهران بر تاب‌آوری شهری

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 595-617

فرزاد اناری؛ ناصر اقبالی؛ رضا مؤیدفر