کلیدواژه‌ها = عوامل طبیعی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان گسترش محدوده فیزیکی روستاها و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهرستان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

حمیدرضا وجدانی؛ شاه‌بختی رستمی؛ مصطفی طالشی؛ اسماعیل علی اکبری


2. بررسی میزان گسترش محدوده فیزیکی روستاها و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهرستان همدان)

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 43-60

حمیدرضا وجدانی؛ شاهبختی رستمی؛ مصطفی طالشی؛ اسماعیل علی اکبری