کلیدواژه‌ها = بستر کالبدی- فضایی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پایداری بستر کالبدی- فضایی (عرصه‌ فعالیت و روابط فضایی) با تاکید بر جریان‌های حاکم بین شهر و سکونتگاه‌های روستایی در ناحیه ابهر (زنجان)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 1-17

عباس سعیدی؛ ابوالفضل مرادی؛ بیژن رحمانی؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ فرهاد عزیزپور