کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: پایداری
تعداد مقالات: 2
1. تبیین تأثیر معماری دسترسی‌های عمودی مجتمع‌های مسکونی بر سبک زندگی پایدار ساکنان

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 187-211

امیررضا ارزاقی؛ احمد امین پور؛ شیرین طغیانی


2. تحلیل پایداری بستر کالبدی- فضایی (عرصه‌ فعالیت و روابط فضایی) با تاکید بر جریان‌های حاکم بین شهر و سکونتگاه‌های روستایی در ناحیه ابهر (زنجان)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 1-17

عباس سعیدی؛ ابوالفضل مرادی؛ بیژن رحمانی؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ فرهاد عزیزپور