کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: ارزیابی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی میزان تطابق شهر قاین با شاخص‌های شهر خلاق

دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 13-26

احمد اسدی؛ ابراهیم سامی