کلیدواژه‌ها = کلانشهر تهران
تعداد مقالات: 2
2. تبیین میزان اثرگذاری مولفه‌های نهادی در الگوی مدیریت زمین شهری در ایران موردپژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 33-47

یعقوب حق‌پناه؛ مجتبی رفیعیان؛ سعید کامیابی؛ عباس ارغان