کلیدواژه‌ها = استان سمنان
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عوامل مؤثر در رویکرد اجرایی برنامه ریزی آمایشی استان سمنان

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 132-144

میترا کسائی؛ سید رضا رضوی


4. تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری ایران وارزیابی آنها؛ مطالعه موردی:روستاهای نمونه استان سمنان

دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 71-97

محمدعلی شادی؛ دکترمسعود مهدوی حاجیلویی؛ عزت اله عزتی