کلیدواژه‌ها = ژئوکالچر
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر ثبات هژمونیک جمهوری اسلامی ایران بر امنیت مرزهای شرقی

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 657-682

علیرضا نظریان؛ مسعود مطلبی؛ محمد نبی سلیم