کلیدواژه‌ها = ضرورت‌ها
تعداد مقالات: 1
1. شهر هوشمند: تبیین ضرورت‌ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 1-22

احمد احمد پور؛ کرامت اله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهرام پارسا