کلیدواژه‌ها = پایداری اجتماعی
تعداد مقالات: 4
2. عوامل تاثیر گذار در توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 114-135

بهناز قهیه یی؛ بیژن رحمانی؛ عباس ملک حسینی؛ مهدی قهیه ئی


3. تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی روستاهای شهرستان قائمشهر با تکیه بر نظر مدیران محلی

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 83-97

اسفندیار مهری تالار پشتی؛ عیسی پوررمضان؛ نصراله مولایی هشجین؛ آتوسا بیگدلی


4. الگویی راهبردی از محله پایدار شهر اسلامی – ایرانی (محله بنیاد شهر قم )

دوره 10، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 361-381

محمد محیط آرا؛ عباس ملک حسینی؛ مجید شمس