کلیدواژه‌ها = شهر تهران
تعداد مقالات: 6
1. بررسی جغرافیای جرم در کلان‌شهرهای ایران: مطالعه موردی شهر تهران

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 705-723

سارا اشکیتی؛ نبی خداکرمی


2. تحلیل رابطه ساختار فضایی با وقوع جرائم شهری به کمک روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: جرائم سرقت در شهر تهران)

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 1-18

محمدکاظم جباری؛ مهین نسترن؛ محمود محمدی؛ محسن کلانتری


3. مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهر تهران به منظور بهبود دسترسی شهروندان

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 231-247

مهدی مدیری؛ محسن شاطریان؛ سید احمد حسینی


6. ارزیابی کارایی شاخص‌های کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: نواحی شهر تهران)

دوره 6، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 1-17

مهدی مدیری؛ سید احمد حسینی؛ دیمن کاشفی دوست