کلیدواژه‌ها = شهر تهران
تعداد مقالات: 8
1. بررسی ویژگی های شهر پاک برگرفته از فرهنگ و شاخصه های شهر اسلامی در شهر تهران ...

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 491-512

فاطمه طهرانی؛ مجید ولی. شریعت پناهی.؛ فریده اسدیان


2. بررسی جغرافیای جرم در کلان‌شهرهای ایران: مطالعه موردی شهر تهران

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 705-723

سارا اشکیتی؛ نبی خداکرمی


3. تحلیل رابطه ساختار فضایی با وقوع جرائم شهری به کمک روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: جرائم سرقت در شهر تهران)

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 1-18

محمدکاظم جباری؛ مهین نسترن؛ محمود محمدی؛ محسن کلانتری


4. مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهر تهران به منظور بهبود دسترسی شهروندان

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 231-247

مهدی مدیری؛ محسن شاطریان؛ سید احمد حسینی


7. ارزیابی کارایی شاخص‌های کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: نواحی شهر تهران)

دوره 6، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 1-17

مهدی مدیری؛ سید احمد حسینی؛ دیمن کاشفی دوست


8. اثر توسعه فیزیکی شهر تهران بر تغییر کاربری اراضی منطقه 5

دوره 4، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 29-46

لیلا واحدیان بیکی؛ احمد پوراحمد؛ فرانک سیف‌الدینی