کلیدواژه‌ها = سنندج
تعداد مقالات: 2
2. بررسی روش های ارتقای عملکرد اجتماعی محله های شهری نمونه موردی: محله شالمان سنندج

دوره 6، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 113-126

سروه عبداله زاده؛ فاطمه زارعی؛ منوچهر طبیبیان