کلیدواژه‌ها = لرستان
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل نیروها و عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه متوازن در دهستان‌های استان لرستان

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 189-207

حسن مرادی نصر؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ رحمت اله منشی زاده


2. بررسى نقش موقعیت لرستان از نظر ژئوپلیتیکى در رابطه با امنیت ایران

دوره 11، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 374-351

سیاوش مرادی پور؛ عزت اله عزتی؛ حیدر لطفی


3. ارزیابی شهرستان‌های استان لرستان از نظر شاخص‌های توسعه گردشگری

دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 305-320

محمد صادق علیائی؛ کاظم خزایی