کلیدواژه‌ها = تبریز
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری (نمونه موردی: تبریز)

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 151-167

محمد ملکوتی نیا؛ علیرضا سلطانی؛ بختیار عزت پناه


3. ارزیابی سیاست‌های مداخله در بافت مرکزی شهر(نمونه موردی: کلانشهر تبریز)

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 159-174

مصطفی بصیری؛ میر سعید موسوی؛ کریم حسین‌زاده دلیر


4. بررسی شاخص‌‌های شکل‌گیری شهر خلاق (مطالعه موردی:کلانشهر تبریز)

دوره 8، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 65-79

ناصر اقبالی؛ بشیر بیک بابایی؛ ولی عبدالهی؛ محمد حسین زاده؛ هوشنگ هندی