کلیدواژه‌ها = شیراز
تعداد مقالات: 4
1. تبیین تأثیر معماری دسترسی‌های عمودی مجتمع‌های مسکونی بر سبک زندگی پایدار ساکنان

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 187-211

امیررضا ارزاقی؛ احمد امین پور؛ شیرین طغیانی


4. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگری(مطالعه موردی: گردشگران خارجی شهر شیراز)

دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 101-110

نجیم نجیمی؛ قاسمعلی مقتدری؛ خداکرم حاتمی بهمن بیگلو