کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر در رویکرد اجرایی برنامه ریزی آمایشی استان سمنان

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 132-144

میترا کسائی؛ سید رضا رضوی