کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی سیاست‌های مداخله در بافت مرکزی شهر(نمونه موردی: کلانشهر تبریز)

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 159-174

مصطفی بصیری؛ میر سعید موسوی؛ کریم حسین‌زاده دلیر