کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی میزان گسترش محدوده فیزیکی روستاها و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهرستان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

حمیدرضا وجدانی؛ شاه‌بختی رستمی؛ مصطفی طالشی؛ اسماعیل علی اکبری


2. سنجش میزان رضایت از خدمات رفاه عمومی درنظام کاربری اراضی شهر بندر دیر استان بوشهر

دوره 10، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 91-108

غلامرضا امینی نژاد؛ عنایت الله یزدان پناه؛ حسین بهرامیان


4. مدیریت اراضی رها شده شهری و سامان دهی آن‌ها با الگوی توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهرسمنان)

دوره 6، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 178-189

مریم اسماعیلیان ناساری؛ دکتر سعید کامیابی؛ دکتر محمدرضا زندمقدم