کلیدواژه‌ها = اکوتوریسم
تعداد مقالات: 4
3. تحلیل اثرات دگردیسی الگوی کشت بر ساختار کالبدی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان سیرجان

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 163-179

محمودرضا میرلطفی؛ مهدیه پورجعفرآبادی


4. شناسایی و ارزیابی مشکلات راهنمایان اکوتوریسم (مطالعه موردی: راهنمایان اکوتوریسم استان تهران)

دوره 6، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 79-94

دکتر علی رحیم پور؛ دکتر سید سعید هاشمی؛ هانیه واحدی زارچ