کلیدواژه‌ها = تاکسونومی عددی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی شهرستان‌های استان لرستان از نظر شاخص‌های توسعه گردشگری

دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 305-320

محمد صادق علیائی؛ کاظم خزایی


2. سنجش سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی(مطالعه موردی شهرستان داراب )

دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 111-124

ناصر مطیعی؛ حسین خوشبخت؛ مسعود ساجدی؛ ابوالفضل رنجبر