کلیدواژه‌ها = آمایش سرزمین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سطح توسعه استانها در چارچوب آمایش سرزمین

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 101-110

زینب کرکه آبادی؛ محمدرضا قادری؛ مهناز اکبری؛ حسن باقری


2. بررسی عوامل مؤثر در رویکرد اجرایی برنامه ریزی آمایشی استان سمنان

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 132-144

میترا کسائی؛ سید رضا رضوی