کلیدواژه‌ها = مناطق روستایی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی شهرستان رودسر در دو دهه اخیر

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 365-379

هوشنگ درویشی؛ عیسی پور رمضان؛ نصرالله مولائی هشجین


2. ارزیابی وضعیت شاخص‌های اجتماعی مسکن در نواحی روستایی استان گیلان

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 249-268

محمدرضا پورغفار مغفرتی؛ عیسی پوررمضان


3. تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتستان

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 99-116

یعقوب زارعی؛ مسعود مهدوی‌حاجیلویی؛ علیرضا استعلاجی؛ رحیم سرور


4. سنجش سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی(مطالعه موردی شهرستان داراب )

دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 111-124

ناصر مطیعی؛ حسین خوشبخت؛ مسعود ساجدی؛ ابوالفضل رنجبر