کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
تعداد مقالات: 16
3. بررسی و تبیین وضعیت روستاهای شهرستان اسلامشهر از نظر چالش‌های توسعه روستایی

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 129-148

بهادر حیدرپور؛ تهمینه دانیالی؛ علیرضا استعلاجی


8. مطالعه مقایسه‌ای توجه به بعد نهادی- مدیریتی در روستاها طی دو دهه‌ی اخیر (مورد شهرستان قائمشهر)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 79-99

فاطمه تقوی؛ نصرالله مولایی هشجین؛ یوسف زین‌العابدین عموقین


10. تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری ایران وارزیابی آنها؛ مطالعه موردی:روستاهای نمونه استان سمنان

دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 71-97

محمدعلی شادی؛ دکترمسعود مهدوی حاجیلویی؛ عزت اله عزتی


12. کارکرد گردشگری مذهبی در توسعه‏ی اجتماعی نواحی روستایی استان خراسان جنوبی

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 125-138

محمود مرادی؛ جواد یوسفی؛ سیده سمیه خاتمی


13. سنجش سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی(مطالعه موردی شهرستان داراب )

دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 111-124

ناصر مطیعی؛ حسین خوشبخت؛ مسعود ساجدی؛ ابوالفضل رنجبر


14. بررسی قابلیت‌های محیطی ایران، در برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دره سولقان)

دوره 5، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 225-240

مسعود مهدوی حاجیلویی؛ حمید بحیرایی؛ داود حسن زاده فرجود