کلیدواژه‌ها = مشارکت
تعداد مقالات: 7
1. بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 187-211

علیرضا معینیان؛ محمد مهدی رحیمی؛ اکبر عباسیان؛ رضا پیوندی


2. نقش گردشگری ورزشی در توسعه پایدار شهر مشهد

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 463-489

سبیکه سادات حسینی نسب؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل مرسل


3. بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 457-475

علیرضا معینیان؛ محمد مهدی رحیمی؛ فخرالدین احمدی؛ رضا پیوندی


7. درآمدی بر حکمروایی خوب شهری: ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌های فراروی تحقق آن در ایران

دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 135-152

جمیله توکلی نیا؛ مجید اسکندر پور؛ مجتبی برغمدی