کلیدواژه‌ها = زلزله
تعداد مقالات: 4
4. بررسی میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهر سمنان)

دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 89-100

عباس بخشنده نصرت؛ عباس ارغان؛ اکرم فدائی اسلام