کلیدواژه‌ها = شهرداری
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری‌ها‌(مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان)

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 251-267

نعمت‌اله شریف‌نژاد؛ حمید صابری؛ احمد خادم‌الحسینی؛ کرامت‌اله زیاری؛ مهری اذانی


3. عوامل اثرگذار در پیاده‌سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه شهری تهران

دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 231-250

کامران زارعیان؛ رحیم سرور؛ عباس ارغان


4. بررسی تغییر کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی منطقه 1 شهرتهران)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 111-119

مهدی حق بین؛ سید جمال الدین دریاباری