کلیدواژه‌ها = AHP
تعداد مقالات: 6
5. بکارگیری مدل‌های تلفیقی در مکان‌گزینی بهینه پارک‌های شهری(مطالعه موردی شهرنکا)

دوره 5، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 15-32

صدیقه لطفی؛ رحیم بردی آنامرادنژاد؛ زلیخا خیرخواه