کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 18
1. بازکاوی و تحلیل ساختار شهری با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از روش‌ AHP

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 683-704

هومن رحیمی؛ مصطفی بهزادفر؛ کرامت الله زیاری


2. تحلیل و بررسی نقش قوانین کیفری ایران در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری

دوره 11، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 86-59

لیلا خان‌پور؛ محمد مهدی رحیمی؛ رضا پیوندی


3. نقش مدیریت شهری در پایداری گردشگری محله (مطالعه موردی: محله تجریش با رویکرد سبز)

دوره 11، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 37-17

ندا باقری؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


4. تبیین ابعاد و مولفه‌های پایداری در حمل ‌و نقل شهری با بهره‌گیری از تحلیل عاملی

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 337-353

حمیدرضا پیران؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری؛ حمید ماجدی


7. نقش گردشگری در توسعه پایدار رامسر

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 147-157

سید امیر عباس بهاری میمندی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس بخشنده نصرت؛ عباس نجفی


8. بررسی شاخص‌های زیست‌محیطی توسعه پایدار و سطح برخورداری آن در کلان‌شهرهای ایران

دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 275-298

سید امیرحسین منجم زاده؛ کرامت الله زیاری؛ حمیدرضا ماجدی


10. ارزیابی عوامل مؤثر بر رشد فیزیکی شهر ایلام

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 197-213

مجید شمس؛ فریده دلشاد


11. تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری ایران وارزیابی آنها؛ مطالعه موردی:روستاهای نمونه استان سمنان

دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 71-97

محمدعلی شادی؛ دکترمسعود مهدوی حاجیلویی؛ عزت اله عزتی


14. گردشگری روستایی و لزوم تعیین روستاهای هدف گردشگری با استفاده از شاخص‌ها و معیارهای علمی

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 1-25

محمدعلی شادی؛ مسعود مهدوی حاجیلویی؛ عزت الله عزتی


15. بررسی فرایند نوسازی شهری با تاکید بر جنبه‌های توسعه پایدار (مورد مطالعه، منطقه 3 شهر مشهد)

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 145-164

علی قسمی شاه گلدی؛ رحمت‌اله فرهودی؛ عزت‌اله عزتی


16. بررسی قابلیت‌های محیطی ایران، در برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دره سولقان)

دوره 5، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 225-240

مسعود مهدوی حاجیلویی؛ حمید بحیرایی؛ داود حسن زاده فرجود


18. برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری پایدار در مناطق خشک(نمونه موردی:شهر یزد)

دوره 4، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 39-61

حمیدرضا وارثی؛ سعیده مؤیدفر