کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 30
1. ارزیابی پایداری روستاهای حوزه‌ نفوذ شهرهای میانه اندام بااستفاده از روش AHP مطالعه موردی : شهر سقز

دوره 12، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 502-518

بختیار خسروی؛ اسماعیل صفرعلی زاده؛ هیمن طاعتی


3. تحلیلی بر نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار شهرها(نمونه مورد مطالعه شهر خرم دره)

دوره 12، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 763-773

علی سهندی؛ مجید شمس؛ علیرضا سلیمانی


6. نقش گردشگری ورزشی در توسعه پایدار شهر مشهد

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 463-489

سبیکه سادات حسینی نسب؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل مرسل


10. تحلیل ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه پایدار کشور ایران‌(‌متغیر تعدیل گر تصمیمات سیاسی)

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 133-152

محمد بصیری صدر؛ محمد اخباری؛ عبد الرضا فرجی راد؛ رضا برنا


12. التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه‌گذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران)

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 35-48

سیدماکان صداقت؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ احمد شمس؛ سعید منصوری


13. بازکاوی و تحلیل ساختار شهری با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از روش‌ AHP

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 683-704

هومن رحیمی؛ مصطفی بهزادفر؛ کرامت الله زیاری


14. تحلیل و بررسی نقش قوانین کیفری ایران در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری

دوره 11، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 86-59

لیلا خان‌پور؛ محمد مهدی رحیمی؛ رضا پیوندی


15. نقش مدیریت شهری در پایداری گردشگری محله (مطالعه موردی: محله تجریش با رویکرد سبز)

دوره 11، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 37-17

ندا باقری؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


16. تبیین ابعاد و مولفه‌های پایداری در حمل ‌و نقل شهری با بهره‌گیری از تحلیل عاملی

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 337-353

حمیدرضا پیران؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری؛ حمید ماجدی


18. نقش گردشگری در توسعه پایدار رامسر

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 147-157

سید امیر عباس بهاری میمندی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس بخشنده نصرت؛ عباس نجفی


21. بررسی شاخص‌های زیست‌محیطی توسعه پایدار و سطح برخورداری آن در کلان‌شهرهای ایران

دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 275-298

سید امیرحسین منجم زاده؛ کرامت الله زیاری؛ حمیدرضا ماجدی


22. ارزیابی عوامل مؤثر بر رشد فیزیکی شهر ایلام

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 197-213

مجید شمس؛ فریده دلشاد


23. تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری ایران وارزیابی آنها؛ مطالعه موردی:روستاهای نمونه استان سمنان

دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 71-97

محمدعلی شادی؛ دکترمسعود مهدوی حاجیلویی؛ عزت اله عزتی


25. گردشگری روستایی و لزوم تعیین روستاهای هدف گردشگری با استفاده از شاخص‌ها و معیارهای علمی

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 1-25

محمدعلی شادی؛ مسعود مهدوی حاجیلویی؛ عزت الله عزتی