کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل الگوی فضایی شاخص‌های کیفیت زندگی در اجتماعات شهری (نمونه موردی: اسلامشهر)

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 111-129

غلامرضا ملک شاهی؛ وحید بارانی پسیان؛ اصغر آقایی؛ محمد حسن نامی؛ معصومه مولوی


2. نقش نوسازی و بازسازی بافت فرسوده بر کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی: محله شاهزاده قاسم شهرستان گرگان)

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 765-785

سیده مریم عقیلی؛ رضا لحمیان؛ عباس علیپور نخی


3. سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه‌های زیست‌پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران)

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 415-430

مظفر صرافی؛ محمد تقی رضویان؛ محمد حسن طالیبان؛ محمدرضا اکبری


4. نابرابری‌های فضایی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 و 19 تهران)

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 1-23

فرزاد بریاجی؛ حسین حاتمی نژاد؛ ناصر اقبالی


7. بررسی وتحلیل نقش خدمات شهری هوشمند در بهبودکیفیت زندگی (مطالعه موردی شهرسمنان)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 157-172

راحله خدادادی؛ یوسفعلی زیاری؛ ابراهیم رومینا؛ مسعود مهدوی حاجیلویی