کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 7
1. نقش نوسازی و بازسازی بافت فرسوده بر کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی: محله شاهزاده قاسم شهرستان گرگان)

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 765-785

سیده مریم عقیلی؛ رضا لحمیان؛ عباس علیپور نخی


2. تحلیل الگوی فضایی شاخص‌های کیفیت زندگی در اجتماعات شهری (نمونه موردی: اسلامشهر)

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 111-129

غلامرضا ملک شاهی؛ وحید بارانی پسیان؛ اصغر آقایی؛ محمد حسین نامی؛ معصومه مولوی


3. نابرابری‌های فضایی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 و 19 تهران)

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 1-23

فرزاد بریاجی؛ حسین حاتمی نژاد؛ ناصر اقبالی


4. سنجش و ارزیابی وضعیت مولفه‌های زیست‌پذیری خیابان از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر تهران)

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 415-430

مظفر صرافی؛ محمد تقی رضویان؛ محمد حسن طالیبان؛ محمدرضا اکبری


7. بررسی وتحلیل نقش خدمات شهری هوشمند در بهبودکیفیت زندگی (مطالعه موردی شهرسمنان)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 157-172

راحله خدادادی؛ یوسفعلی زیاری؛ ابراهیم رومینا؛ مسعود مهدوی حاجیلویی