کلیدواژه‌ها = امنیت
تعداد مقالات: 11
4. سوء استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 51-74

رضا سیمبر،؛ محمد مهدی یحیی پور؛ محمدولی کشاورز زاده؛ عباس نجفی


5. نقش ایران و امریکا در امنیت خلیج فارس با تأکید بر دوران بعد از انقلاب اسلامی و استراتژی فرامنطقه‌ای ایران

دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 243-268

ناصر اقبالی؛ غلامرضا عاشوری؛ عباس نجفی؛ سجاد عالی فرجام


7. نقش گردشگری در تامین منافع ملی ایران در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 53-68

حیدر لطفی؛ قاسم تیموری؛ کسرا مهمانپرست نودهی؛ مرضیه راستاد بروجنی


8. بررسی تطبیقی چارچوب تنظیمی سفر و گردشگری در کشورهای حاشیه خلیج فارس، با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 82-96

رسول افضلی؛ سیدعباس احمدی؛ محمود واثق؛ منوچهر جهانیان


10. آمایش مناطق مرزی، با تأکید بر ایران

دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 173-191

محمد حسن نامی


11. تحلیلی بر هیدروپلیتیک شرق ایران

دوره 4، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 95-113

عزت‌الله عزتی؛ محمدحسن خضری؛ محبوبه نیک‌فرجام