نویسنده = حسین میرزایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی راهبرد های توسعه صنعت گردشگری در بستر ICT در استان آذربایجان شرقی

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 203-220

میرناصر میرباقری هیر؛ حسین میرزایی؛ فاطمه اسدی