نویسنده = زینب کرکه آبادی
تعداد مقالات: 2
1. سنجش شاخص ها و الگوهای اثرگذار در تاب آوری بافت های شهری(مطالعه موردی محلات تجریش، جنت‌آباد شمالی و فردوسی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

علی لنگرنشین؛ عباس ارغان؛ زینب کرکه آبادی


2. بررسی سطح توسعه استانها در چارچوب آمایش سرزمین

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 101-110

زینب کرکه آبادی؛ محمدرضا قادری؛ مهناز اکبری؛ حسن باقری