نویسنده = پرویز کردوانی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی امکانات توانمندسازی روستائیان، سه روستای کردآباد، ویان و طاهرلو کبودرآهنگ در زمینه اشتغال

دوره 12، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 37-52

داود عباسی؛ مسعود مهدوی حاجیلویی؛ رحیم سرور؛ پرویز کردوانی


3. ارزیابی استراتژی‌های توسعه گردشگری پیرامون نواحی کلان‌شهری: (شهرستان شمیرانات، بخش لواسانات)

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 261-289

الهام افتخاری؛ مسعود مهدوی حاجیلویی؛ پرویز کردوانی