نویسنده = مجید ولی شریعت پناهی
تعداد مقالات: 4
1. نقش گردشگری کویری در توسعه روستایی‌(مطالعه موردی شهرستان گرمسار)

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 1-26

حسن رهایی؛ علیرضا استعلاجی؛ محسن رنجبر؛ مجید ولی شریعت پناهی