نویسنده = مجید ولی شریعت پناهی
تعداد مقالات: 8
1. آسیب‌شناسی طرح‌های توسعه منطقه آزاد کیش با تاکید بر مولفه های جغرافیایی

دوره 13، شماره 3، تابستان 1400، صفحه 508-526

آناهیتا دستمالچی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ رحیم سرور


2. ارزیابی نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری کلانشهر تهران

دوره 13، شماره 2، بهار 1400، صفحه 1-23

مریم بیگ پور؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ عبدالرضا فرجی راد


4. بررسی ویژگی های شهر پاک برگرفته از فرهنگ و شاخصه های شهر اسلامی در شهر تهران ...

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 491-512

فاطمه طهرانی؛ مجید ولی. شریعت پناهی.؛ فریده اسدیان


5. نقش گردشگری کویری در توسعه روستایی‌(مطالعه موردی شهرستان گرمسار)

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 1-26

حسن رهایی؛ علیرضا استعلاجی؛ محسن رنجبر؛ مجید ولی شریعت پناهی