نویسنده = مجید ولی شریعت پناهی
تعداد مقالات: 6
2. بررسی ویژگی های شهر پاک برگرفته از فرهنگ و شاخصه های شهر اسلامی در شهر تهران ...

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 491-512

فاطمه طهرانی؛ مجید ولی. شریعت پناهی.؛ فریده اسدیان


3. نقش گردشگری کویری در توسعه روستایی‌(مطالعه موردی شهرستان گرمسار)

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 1-26

حسن رهایی؛ علیرضا استعلاجی؛ محسن رنجبر؛ مجید ولی شریعت پناهی