نویسنده = علیرضا استعلاجی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی اکوتوریسم مناطق نمونه گردشگری روستایی کرمانشاه (مطالعه موردی: ناحیه بیستون)

دوره 11، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 388-376

آتنا میرزایی؛ نصراله فلاح تبار؛ علیرضا استعلاجی