نویسنده = رضا پنام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پدافند غیرعامل در منطقه 4شهرداری، شهر تهران

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 359-375

رضا پنام؛ آزیتا رجبی؛ بختیار عزت پناه