نویسنده = رحیم سرور
تعداد مقالات: 4
1. عوامل اثرگذار در پیاده‌سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه شهری تهران

دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 231-250

کامران زارعیان؛ رحیم سرور؛ عباس ارغان


3. تأثیر همکاری‌های نظامی ایران و روسیه بر تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای ‌ایران

دوره 10، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 75-89

سیدمحمد صادق خسرو؛ عزت اله عزتی؛ رحیم سرور


4. نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی (مطالعه موردی: شهر ایلام)

دوره 10، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 289-304

صادق صیدبیگی؛ رحیم سرور؛ عبدالرضا فرجی راد