نویسنده = محسن کلانتری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل رابطه ساختار فضایی با وقوع جرائم شهری به کمک روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: جرائم سرقت در شهر تهران)

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 1-18

محمدکاظم جباری؛ مهین نسترن؛ محمود محمدی؛ محسن کلانتری


2. تحلیل توزیع فضایی جمعیت استان زنجان طی سال‌های 90-1365 و پیش بینی جمعیت تا سال 1404

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 28-44

محسن کلانتری؛ کیومرث یزدان پناه؛ سمیه نوری