نویسنده = lمسعود طاهری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نظام ژئو کالچر جهانی در قرن بیست و یکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

lمسعود طاهری؛ غلامحسن حیدری؛ عزت اله عزتی


2. تحلیل معادلات قدرت جهانی در بستر ژئو‌کالچر؛ تقابل، رقابت یا همکاری

دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 163-191

مسعود طاهری؛ غلامحسن حیدری؛ عزت الله عزتی