نویسنده = عباس بخشنده نصرت
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه‌ریزی جهت توسعه شهر تهران

دوره 10، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 249-269

ابوالقاسم مولایی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس بخشنده نصرت