نویسنده = مصطفی طالشی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان گسترش محدوده فیزیکی روستاها و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی شهرستان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

حمیدرضا وجدانی؛ شاه‌بختی رستمی؛ مصطفی طالشی؛ اسماعیل علی اکبری