نویسنده = سید احمد حسینی
تعداد مقالات: 3
2. مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهر تهران به منظور بهبود دسترسی شهروندان

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 231-247

مهدی مدیری؛ محسن شاطریان؛ سید احمد حسینی


3. ارزیابی کارایی شاخص‌های کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: نواحی شهر تهران)

دوره 6، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 1-17

مهدی مدیری؛ سید احمد حسینی؛ دیمن کاشفی دوست