نویسنده = مختار یوردخانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تحلیل نابرابری فضایی شهرستان‌‌های استان همدان بر اساس شاخص‌‌های بهداشتی- درمانی

دوره 8، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 138-151

داود شیخی؛ معصومه پازکی؛ مختار یوردخانی