نویسنده = سید جمال الدین دریاباری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه 12 شهر تهران با تأکید بر رویکرد باز آفرینی

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 150-161

پروین سلیمی یکتا؛ سید جمال الدین دریاباری؛ سید خلیل سید علیپور


2. عملکرد مدیریت مشارکتی در برنامه‌ریزی جهت توسعه شهر تهران

دوره 10، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 249-269

ابوالقاسم مولایی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس بخشنده نصرت


3. نقش گردشگری در توسعه پایدار رامسر

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 147-157

سید امیر عباس بهاری میمندی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس بخشنده نصرت؛ عباس نجفی


5. آمایش سرزمینی و توسعه سواحل مکران با تأکید بر مکان‌یابی و احداث شبکه‌های حمل و نقل در راستای ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 151-174

سید جمال الدین دریاباری؛ سیاووش هارون بحری؛ شقایق خانجان زاده کاکرودی؛ محمد حاجی محمدلو؛ مهدی پزشکی