نویسنده = حسین حاتمی نژاد
تعداد مقالات: 6
1. نابرابری‌های فضایی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 و 19 تهران)

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 1-23

فرزاد بریاجی؛ حسین حاتمی نژاد؛ ناصر اقبالی


2. شهر هوشمند: تبیین ضرورت‌ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 1-22

احمد احمد پور؛ کرامت اله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهرام پارسا


3. ارزیابی عوامل موثر بر گردشگری برج‌های شهری (مطالعه موردی: برج میلاد تهران)

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 187-198

حسین حاتمی نژاد؛ زهرا کاتب ازگمی؛ سمیه سادات موسوی


4. تحلیل و ارزیابی علل وندالیسم در فضاهای عمومی شهری(نمونه موردی شهر رباط کریم)

دوره 5، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 1-14

حسین حاتمی نژاد؛ هادی سلیمانی؛ رامین چراغی؛ واحد احمدتوزه


6. بررسی راهبردهای توسعه گردشگری استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT

دوره 5، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 1-18

احمد پوراحمد؛ بهروز بادکو؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسنعلی فرجی سبکبار