نویسنده = عباس ملک حسینی
تعداد مقالات: 6
1. عوامل تاثیر گذار در توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 114-135

بهناز قهیه یی؛ بیژن رحمانی؛ عباس ملک حسینی؛ مهدی قهیه ئی


2. بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در بعد عینی دو محله امامزاده و رجایی شهر ملایر

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 401-414

ربابه رجبی امیرآباد؛ بیژن رحمانی؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی


6. الگویی راهبردی از محله پایدار شهر اسلامی – ایرانی (محله بنیاد شهر قم )

دوره 10، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 361-381

محمد محیط آرا؛ عباس ملک حسینی؛ مجید شمس