نویسنده = عزت اله عزتی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نظام ژئو کالچر جهانی در قرن بیست و یکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

lمسعود طاهری؛ غلامحسن حیدری؛ عزت اله عزتی