نویسنده = عزت الله عزتی
تعداد مقالات: 3
3. بررسی نقش اماکن متبرکه بر مسائل فرهنگی اعتقادی مردم و تأثیرات ژئوپلتیکی آن (مطالعه موردی استان مازندران)

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 55-65

سجاد کمری؛ عزت الله عزتی؛ سید یحیی صفوی؛ رضا شعبانی