نویسنده = محمد صادق علیائی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی شهرستان‌های استان لرستان از نظر شاخص‌های توسعه گردشگری

دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 305-320

محمد صادق علیائی؛ کاظم خزایی