نویسنده = مجید شمس
تعداد مقالات: 8
1. چالش های شهر خلاق از منظر سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 337-364

خسرو مطلبیان؛ بیژن رحمانی؛ مجید شمس


3. بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در بعد عینی دو محله امامزاده و رجایی شهر ملایر

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 401-414

ربابه رجبی امیرآباد؛ بیژن رحمانی؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی


6. بررسی نظرات شهروندان برازجانی درخصوص نحوه انتخاب شهردار

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 41-56

مجید شمس؛ دکتررضا حسن پور؛ علی صفاری راد؛ احمد قاسمی


7. گردشگری و آیین‌های باستانی در ایران

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 243-262

مجید شمس؛ زهره بختیاری وارسته